Tholabul Ilmi, Malem Rebo Wekasan

Tholabul Ilmi, Malem Rebo Wekasan

Kajian rutin malem Rebo wekasan 28 September 2021 di Masjid Baitul Karim, Jetis Kulon VII dipandu dan diasuh oleh Ustadz Drs. H. Agus Fahmi, MAg. dari Surabaya

Leave a Reply

Close Menu