Baitul Karim

Masjid adalah sebuah institusi amat penting dalam kehidupan umat Islam.
Selain itu, masjid merupakan sarana keagamaan yang memiliki
makna strategis bagi umat Islam, tidak saja dalam masalah
ritual keagamaan tapi juga berkaitan dengan persoalan-persoalan
kemasyarakatan, sosial dan budaya dalam arti luas.


Meningkatkan efektivitas dakwah lisan dan aksi nyata secara terukur sebagai
perwujudan Islam yang membawa rahmat untuk seluruh alam semesta.

VISI :
Terwujudnya Masjid yang Makmur sebagai Sentra Peribadatan dan Pemberdayaan Ummat Islam.

MISI
1. Mengembangkan dakwah dan pembinaan ummat Islam, melalui Khutbah Jumat, kegiatan hari-hari besar Islam, Majelis Ta’lim, dan kajian-kajian.
2. Mengembangkan Pendidikan Islam bagi anak-anak, remaja dan dewasa melalui Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA), Program Terjemah Al-Qur’an, dan pelatihan-pelatihan keagamaan.
3. Mengembangkan kesejahteraan dan pemberdayaan ummat melalui kegiatan amil zakat, infak dan shodaqoh.
4. Menggunakan Teknologi Informasi sebagai salah satu sarana untuk pengembangan informasi dan dakwah Islamiyah.
5.Mengembangkan dan memelihara sarana prasarana fisik serta fasilitas masjid.
6. Menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan Islam dan pembinaan generasi muda.
7.Menyediakan sarana dan prasarana ibadah yang sesuai standar.

Ijab Qabul

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

TPA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Infaq & Shodaqoh

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Fasilitas Masjid

Sound System Ruangan

Dispenser untuk Minum Para Jamaah

AC ditempat Imam

CCTV untuk keaman Masjid

WiFi

Makan Gratis setelah sholat jumat

Makan Gratis setelah kuliah Shubuh (sebulan sekali)

Tempat Parkir & Juru Parkir

Close Menu